Get Adobe Flash player

Branches

Branches of Jamia Islamia Arabia ,Bhopal :

1 Masjid Ibrahimpura ,Bhopal . Teacher – Hafiz Muhammad Ishaq (Imam masjid)
2 Jama Masjid Gandhi Nagar, Bhopal . Teacher – Hafiz Osman Ghani Sahab
3 Masjid Abbas Nagar,Bhopal . Teacher – Maulvi Mohammad Qasim Sahab
4 Madarsa Gondipura ,Bhopal .Teacher – custom dissertation writing service Mohtarma Shafiq-un-Nisa Saheba (female)
5 Madarsa Bairagarh ,Bhopal .Teacher – Mohtarma Fareeda Jahan Saheba (female).
6 Madarsa BlueMoon Colony ,near Arif Nagar ,Bhopal . Teacher – Hafiz Mohammad Altaf Sahab
7 Masjid Najmul masajid ,Eidgah ,Bhopal. Teacher – Molvi Abdul Halim (Jamai)
8 Masjid Sultan Jahan ,Karbala ,Bhopal .Teacher – Maulvi Mohammed Rizwan Sahab
9 Masjid Gadi ,Khanugaon ,Bhopal .Teacher – Hafiz Abdul Kareem Sahab.
10 Masjid Khanugaon ,Bhopal .Teacher – Molvi Margoob-ur-Rehman
11 Madarsa Fatehgarh,Bhopal .Teacher – Mohtarma Saima Parveen Saheba
12 Masjid KadarKhan ,Bhopal .Teacher – Hafiz Junaid Ahmed Sahab (Jamai)
13 Madarsa Sanjay Nagar Colony ,Bhopal .Teacher paper edit – Mohtorma Zakra Begum Saheba
14 Masjid Bagh Mufti Sahab ,Bhopal .Teacher – Hafiz Mohammad Nafees Sahab
15 Masjid Hamidi Indra Nagar ,Bhopal .Teacher – Hafez Abdel Halim Sahab
16 Masjid Jameela Bi ,Bhopal .Teacher – Molvi Abul Kalam Sahab
17 Masjid Fatima ,Ahmad Colony ,Bhopal .Teacher – Mohammad Naushad Sahab
18 Masjid Kachhi ,Shahjanabad ,Bhopal .Teacher – Hafiz Shakeel Khan Sahab
19 Masjid Kachhi ,Shahjanabad ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Zeeshan
20 Masjid Farhan ,Kabeetpura ,Bhopal .Teacher – Hafiz Mohammad Arif Sahab
21 Masjid Saeed ,Karond ,Bhopal .Teacher – Molvi Mujeebuddin Sahab Kasmi
22.Masjid Gosia,Sanjay Nagar,Bhopal .Teacher – Maulana Mohammad Yaqub Sahab
23 Masjid Gosia ,Sanjay Nagar ,Bhopal .Teacher – Muhammad Idris sahib
24 Masjid Gosia ,Sanjay Nagar,Bhopal .Teacher – Maulana Abdul Razzak Sahab
25 Masjid Ayesha ,janta Nagar ,Karond ,Bhopal .Teacher – Hafiz Aftab Ahmed sahib
26 Masjid Ramzan ,Devki Nagar ,Karond ,Bhopal .Teacher – Hafiz Rahim Aslam Sahab
27 Masjid Abu Bakr ,Kapeela Nagar ,Bhopal .Teacher – Qari Muhammad Mustaqeem Sahab
28 Masjid Munawwari ,Karond ,Bhopal .Teacher – Molvi Muhammad Sajid Sahab
29 Masjid Insha ,Karond ,Bhopal .Teacher – Hafiz Abdul Hakeem Sahab.
30 Masjid J.P. Nagar,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Saeed Sahab.
31 Madarsa NariyalKheda , Bhopal .Teacher – Mohtarma Fatima Bi
32 Masjid Usman ,Bhopal .Teacher – Hafiz Qismat ullah Sahab
33 Masjid Umar Farooq ,Haneef Colony ,Karond ,Bhopal .Teacher – Hafiz Mohammad Zaid Sahab.
34 Madarsa NariyalKheda ,Bhopal .Teacher – Mohtarma Shereen Saheba
35 Masjid Madina Muhammadi ,kabadKhana ,Bhopal .Teacher – Molvi Abdul Hai Sahab (Jamai)
36 Masjid Madina Muhammadi ,Kabadkhana ,Bhopal .Teacher – Hafiz Wasil Beg Sahab (Jamai)
37 Masjid Chuttan Bi ,Bhopal .Teacher – Muhammad Yunus Sahab .
38 Madarsa Ahata Rustam Khan ,Bhopal .Teacher – Mohtarma Zahera Begum
39 Madarsa Roshanpura,Bhopal .Teacher – Hafiz Qamaruddin Sahab
40 Madarsa Roshanpura ,Bhopal .Teacher – Mohtarma Shahida Begum.
41 Madarsa Roshanpura ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Halim Sahab.
42 Madarsa Roshanpura ,Bhopal .Teacher – Mohtarma Nusrat Jahan.
43 Masjid Rehmat Bheem Nagar ,Bhopal .Teacher – Hafiz Inayatullah Sahab
44 Masjid Hamidi ,Bhopal .Teacher – Janab Muhammad Kabeer Sahab
45 Masjid Jhada ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad SadarAalim
46 Masjid Aamwali ,Jehangirabad ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Dilawar Khan Sahab
47 Masjid Qalandari ,Jehangirabad ,Bhopal .Teacher – Molvi Abdul Haseeb Sahab
48 Masjid Qalandari ,Jehangirabad ,Bhopal .Teacher – Molvi hafiz Rehman Sahab
49 Masjid Kolaipura ,Bhopal .Teacher – Hafiz Mohammad Sajid Sahab
50 Madarsa Afzal Colony ,Bhopal .Teacher – Mohtarma Sajida Begum
51 Masjid Panchsheel Nagar ,Bhopal .Teacher – Molvi Muhammad Maroof Hussain Sahab
52 Madarsa Narmada Bhawan ,Bhopal .Teacher – Janab Mohammed Ahmed Khan Sahab
53 Masjid Chishtia ,Pathani Barkheda ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Anees Sahab
54 Jama Masjid ,Piplani ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Jehangeer Sahab (jamia)
55 Masjid Rehmat ,kokta ,Bhopal .Teacher – Molvi Muhammad Maqsood Sahab
56 Masjid Indrpuri ,Bhopal .Teacher – Hafiz Mohammed Shakir Sahab
57 Masjid Arjun Nagar ,Chambal-Khurd ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Shamshad Sahab
58 Masjid Arjun Nagar ,MaidaMill ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Zaheer Sahab
59 Madarsa Ambai (Gauhar Ganj ) .Teacher- Hafiz Qari Muhammad Mehfooz ur Rahman Sahab
60 Masjid Rajiv Nagar ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Aqeel Sahab (jamai)
61 Masjid Rajeev nagar ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Gufran Sahab
62 Masjid Fatemi ,Acharya nagar ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Aslam Sahab
63 Madarsa Gautam Nagar,Gondipura ,Bhopal .Teacher – Maulvi Muhammed Ismail sahib
64 Masjid Madeena ,Bank Colony ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Waseem Sahab
65 Madarsa Shahenshah Garden ,Bhopal .Teacher – Hafez Wasi Ahmed Sahab
66 Masjid Mehmoodia ,Mayur Viyar Colony ,Bhopal .Teacher – Hafiz Abdul Ghani sahib
67 Masjid UnNabi ,P.G.B.T. College , ,Bhopal .Teacher – Molvi Naeem Sahab
68 Madarsa bagh Munshi Husain Khan,Bhopal .Teacher – Mohtarma Hafiza Shahida Firdous Saheba
69 Masjid Sirajul-Masajid ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Arif Sahab
70 Masjid Sirajul-Masajid ,Bhopal .Teacher – Mohtarma Sagheera Bi Saheba
71 Madarsa Aman Colony ,Aishbag ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Mehboob Sahab
72 Madarsa Bagh Dlkhusaha ,Bhopal .Teacher – Hafez Muhammed Najeeb Sahab
73 Madarsa BaghDilkhusha ,Bhopal .Teacher – Mohtarma Birjees Bi Saheba
74 Masjid Zainul-Masajid ,Sonia Colony ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Shahid Sahab
75 Masjid Noorani ,Mubarak Nagar ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Naeem Sahab
76 Masjid Ahata Mankasha ,Bhopal .Teacher – Molvi Muhammad Musa Sahab
77 Madarsa Ahata ManKahsha ,Bhopal .Teacher – Mohotarma Tarrannum Saheba
78 Masjid Ahata Sikandar KoliKhan ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammed Rais Sahab
79 Masjid Ahata Sikandar KoliKhan ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Ilyas Sahab.
80 Masjid Badi ,Bagh Farhat Afza ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Najeeb Sahab
81 Masjid Saedia ,Kammu ka bagh ,Station ,Bhopal .Teacher – Molvi Muhammad Ayyub Sahab.
82 Masjid Badi Bagh Farhat Afza ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Faizan Sahab
83 Masjid Ghuriyaan ,Barkhedi ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Ashraf Ali Sahab
84 Masjid Ghuriyaan ,Barkhedi ,Bhopal .Teacher – Hafiz Zikrullah Sahab
85 Masjid Ghuriyan ,Barkhedi ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Asad Sahab
86 Masjid Ghauriyaan ,Barkhedi ,Bhopal .Teacher – Mohtarma Khalida Saheba
87 Masjid Ghauriyaan ,Barkhedi ,Bhopal .Teacher – Mohtarma Asiysa Saheba
88 Masjid Zawabbit line ,Barkhedi ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Shamshad Sahab
89 Masjid Ganj Shaheeda ,Vip Road ,Bhopal .Teacher – Maulana Muhammad AnsaarSahab
90 Madarsa Gandhi Nagar ,Bhopal .Teacher – Mohtarma Gubahar Saheba
91 Masjid Subhaniya ,Pulpatra ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Ishaq Sahab
92 Masjid Naubhar, Bagh Mahamai ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Zahid Sahab
93 Masjid Naubhar ,Bagh Mahmai ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Zafeer Sahab
94 Masjid Naubhar ,Bagh Mahmai ,Bhopal .Teacher – Maulvi Muhammad Sadiq Sahab
95 Masjid Station ,Bhopal .Teacher – Hafiz Waseem Sahab
96 Masjid Station ,Bhopal .Teacher – Mohtarma Shehnaaz Bi saheba
97 Masjid Mauminaan ,Chawni ,Bhopal .Teacher – Maulvi Shafi Ahmed Sahab
98 Masjid Mauminaan,chawni ,Bhopal .Teacher – Maulvi Muhammad Nomaan Sahab
99 Masjid Mauminaan ,Chawni ,Bhopal .Teacher – Muhammad Naseem Sahab
100 Madarsa Chauksey Nagar ,Bhopal .Teacher – Mohtarma Habeeba Sultaan Saheba
101 Masjid Madaro bi ,Ibrahimpura ,Bhopal .Teacher – Molvi Shafi Ahmed Sahab
102 Madarsa Alok Colony ,Qazi Camp ,Bhopal .Teacher – Seyed Azhar Ali Sahab
103 Masjid Rehmat ,Nishaat Pura ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Asghar Sahab
104 Madarsa Bagh Mughalia ,Bhopal .Teacher – Master Sharafat Husain Sahab
105 Madarsa Gandhi Nagar ,Nayi basti ,Bhopal .Teacher – Abdul hakeem sahab
106 Masjid Khanqah ,barkhedi ,Bhopal .Teacher – Hafiz Abdul Hafiz Sahab
107 Masjid Naseer Seth ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Aslam Sahab
108 Masjid Makka ,Jinsi,Bhopal .Teacher – Hafiz Abdul Samad Sahab .
109 Masjid Makka ,Jinsi ,Bhopal .Teacher – Hafiz Abdul Hannan Sahab
110 Masjid Kabeetwali ,Purana Qila ,Bhopal .Teacher – Hafiz Manzar Alam Sahab
111 Madarsa Gautam nagar ,P.G.B.T College ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Soheb Sahab
112 Madarsa Shaheen Colony ,Bhopal .Teacher – Mohtarma Zahida Khanam Saheba
113 Madarsa Shaheen Colony ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muqeez uddin Sahab
114 Madarsa Shaheen Colony ,Bhopal .Teacher – Qari Muhammad Aqmal Sahab
115 Madarsa Sahaheen Colony,Bhopal .Teacher – Molvi Zahoor ul Hassan Sahab
116 Madarsa Shaheen Colony ,Bhopal .Teacher – Mohtarma Rizwana Saheba
117 Masjid Bismillah Colony ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Kamran Sahab
118 Madarsa Wajpayee Nagar ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Kaleem Sahab
119 Masjid kalandar Shah ,Bhopaltalkies ,Bhopal .Teacher – Hafiz Abdulaziz Sahab
120 Masjid Sarfaraz ,barkhedi ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Arif Sahab
121 Madarsa Sarotipura ,Bhopal .Teacher – Hafiz Abdul_Haseeb Sahab.
122 Masjid Nani Saheba ,Jehangirabad ,Bhopal .Teacher – Janab Muhammed Atif sahab.
123 Madarsa Kapdamill-ki-chaal ,Chandbada ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Shahid Sahab.
124 Masjid Ahmadi ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Soheb .
125 Madarsa Ginnori ,Bhopal .Teacher – Mohtarma Aftaab Jahan Saheba
126 Masjid Kumarpura ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Javed Sahab.
127 Masjid Zainul-masajid ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Imran sahab
128 Masjid Mayur Vihaar ,Bhopal .Teacher – Janab Muhammed Muqeem (chand) Sahab
129 Madarsa Govinddapura .Teacher – Janab Nanne Khan Sahab
130 Madarsa Shahganj .Teacher – Janab Shaan Muhammad Khan Sahab
131 Madarsa P.G.B.T College ,Bhopal .Teacher – Janab Mehmood-ul-hasan Sahab
132 Madarsa Chandbarh ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Shahid Sahab
133 Madarsa Karwadam ,Bhopal .Teacher – Janab Muhammad Naseem Sahab
134 Masjid Sarfaraz ,Bhopal .Teacher – Hafiz Muhammad Arif sahab .
135 Madarsa Vajpayee Nagar,Bhopal .Teacher – Janab Sultan Ahmed sahab .

 

 

Names of branches and their teachers ,located outside Bhopal .

 

1 Madarsa Sultanpur ,District Raisen .Teacher – Qazi Syed Tehzeeb Ali Sahab
2 Madarsa Dobra .Teacher –Haji kallu Khan Sahab.
3 Masjid Phulaen .Teacher – Janab Abdul Rahman Sahab .
4 Madarsa Madalkha .Teacher – Janab Abdul Moneem Khan Sahab (Sarpanch)
5 Madrsa Arbia Zia-ul-uloom ,District Ujjain.
6 Madarsa Bhojpoor .Teacher – Hafiz Badr-ud-deen Sahab .
7 Madarsa Pipdael .Teacher – Hafiz Badruddeen Sahab.
8 Madarsa Narsinghpur .Teacher – Molvi Sharif ullah Sahab.
9 Madarsa Machalpur .Teacher – Molvi Sharifullah sahab.
10 Madarsa Badi Masjid Boda.Teacher – Molvi Sharif ullah Sahab .
11 Madarsa Takia .Teacher – Molvi Rashid ad-Deen Sahab
12 Madarsa Dhabla .Teacher – Janab Muhammad Ashraf sahab
13 Madarsa Rasoodiya .Teacher – Janab Aashiq Sahab .
14 Madarsa Bareli .Teacher – Janab Abdul Kher Sahab .
15 Madarsa Noorganj .Teacher – Hafiz Syed Masoom Ali Sahab
16 Madarsa Toomda .Teacher – Janab Abdul Sattar Sahab .
17 Madarsa Tornia .Teacher -Muhammad Nafees sahab .
18 Madarsa Dongriya.Teacher – Janab Abdul Ghafoor Sahab.
19 Madarsa Ambai.Teacher – Hafiz Mehfooz Rehman Sahab
20 Madarsa Vdisha .Teacher – Hafiz Muhammed Siddique Sahab.
21 Madarsa Bamhori .Teacher -janab Abdul Latif Sahab
22 Madarsa Nihali .Teacher –Janab Abdul Kareem Sahab.
23 Madarsa Chinnoti .Teacher -Hafiz Muhammad Sharafat Sahab.
24 Madarsa Avantipur .Teacher –Janab Abdul Hafeez Sahab.
25 Madarsa Berasia .Teacher – Mohotarma Shahna Saheba .
26 Madarsa Mandawar .Teacher -Molvi Sharif ullah Sahab.
27 Masjid Muhammadi Boda .Teacher -Janab Muhammed Ashraf Sahab .
28 Madarsa Kheri .Teacher – Molvi NoorMuhammad Sahab
29 Madarsa Neelbadh .Teacher – Molvi Haseeb ur Rehman Sahab.
30 Madarsa katara ,Misrod .Teacher -Molvi Rizwan ul Hasan Sahab
31 Madarsa Moondla .Teacher –Hafiz Inam ullah Sahab .
32 Madarsa Sehore .Teacher -Hafiz Muhammad Imran Sahab.
33 Madarsa Barelly .Teacher – Hafiz Muhammad Haneef Sahab.
34 Madarsa Thuakheda.Teacher -Hafiz Muhammad Ishaq Khan Sahab.
35 Madarsa Khedawa .Teacher –Hafiz Shafiullah Sahab .
36 Madarsa Baokheri .Teacher – Janab Abdul Majeed Sahab .
37 Madarsa Peploda .Teacher – Janab Khawaju Khan sahab.
38 Madarsa Khardon kala .Teacher – Janab Mohammed Shafiq Sahab .
39 Madarsa Murari .Teacher -Qazi Haseeb ullah Sahab.
40 Madarsa Chempur .Teacher – Jamil Khan sahab.
41 Madarsa Ratibad Basheer Nagar .Teacher – Abdul Haseeb Sahab.
42 Madarsa Ogli .Teacher -Janab Hafeez Khan sahab.
43 Madarsa Golgaun .Teacher -Janab Ramazan Khan sahab
44 Madarsa Satornia .Teacher –Hafiz Mujib ur Rehman Sahab.
45 Madarsa Rasoolia .Teacher – Hafiz Kifayat ullah Sahab.
46 Madarsa Barjhanga ,Raisan .Teacher –Abdul Wahid Sahab
47 Madarsa Khardone Khurd .Teacher – Abdul Raqeeb Sahab
48 Madarsa Uchera.Teacher – Muhammad Irshaad Sahab .
49 Madarsa Moza Shajapur .Teacher –Muhammad Zakir Sahab.
50 Madarsa Nayapura .Teacher -Janab Muhammad Naushad Sahab
51 Madarsa Peeliye Zahir peer.Teacher -Hafiz Muhammad Raza Sahab.
52 Madarsa Tajj .Teacher – Janab Faheem uddin.
53 Madarsa Mushakabad .Teacher -Janab Abdul Rafiq Sahab
54 Madarsa Khajuri kala .Teacher -Janab Abdul Latif Sahab.
55 Madarsa Vidisha .Teacher -Hafiz Muhammad Shafiq Sahab
56 Madarsa Samliya .Teacher -Janab Muhammed Israel Sahab
57 Madarsa KaliBadi .Teacher -Janab Mohammed Rafiq Sahab.
58 Madarsa Tajj Colony. Teacher – Hafiz Muhammad Anis Sahab
59 Madarsa Raooliya Gosahi.Teacher -Hafiz Muhammad Yusuf Sahab

President's Message

In this time of struggle it is obligatory to the Ummah to adopt the religious education completely. It should be live and living picture and ideal of Islam for the religious and other matters .Such a live example that the whole world may see with appreciable view and their personality may become respectable in the mind of their non-Muslim brothers. The whole world is in search of truth and spirituality. They are looking spiritual light in Islam and educations of Quran is being favorite in their hearts. You must believe that the day is not far away that “ waraytan nasa yadkhuluna fee deenil lahe afwaaja” And you see the people entering into the religion of Allah in crowds.