islam main aurto ki zimmadari

Asslam AlikumMohtram Jnab Mufti Sahib,Kya islam main Khana banana safai karana kari dhona aurtooki zimmadari hai barai mehar bani Quran wa sahi hadith like BUKHARI, MUSLIM TIRMIZI, ETC SAY JAWAB DAI .aLLAH hFIZ.

Please login or Register to Submit Answer